Λύσεις Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής για Ιδιώτες και Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
Κινητή Τηλεφωνία

Προγράμματα κινητής
VODAFONE για ιδιώτες και
εταιρίες:
HOL Double Play & Triple
Play (HOL pay TV)
Απλή Τηλεφωνία
ADSL HOL
STICK VODAFONE.
Λύσεις Πληροφορικής

IP Telephony, Ασύρματες &
Μικροκυματικές Ζεύξεις,
Εξοπλισμός πληροφορικής
από κορυφαίους
κατασκευαστές όπως:

Συσκευές-Αξεσουάρ

Κινητά Τηλέφωνα, Tablets,
Laptops, Bluetooth από τους
μεγαλύτερους
κατασκευαστικούς οίκους:

My Business
My Business RED
Καρτοπρόγραμμα
Mobile Internet
Υπηρεσίες
CISCO
LENOVO
HP
DELL
MICROSOFT

Τα "SpacePhone Business Centers" είναι πρότυπα καταστήματα λιανικής που λειτουργούν με βάση την εμπειρία και την αξιοπιστία της Εταιρίας Space
Hellas και αποτελούν ολοκληρωμένα σημεία πώλησης τηλεπικοινωνιακών λύσεων. Διευρύνουν διαρκώς τις επιλογές των Προϊόντων και των Υπηρεσιών
που διαθέτουν στην αγορά, προσφέροντας αυτό που πραγματικά ανταποκρίνεται στις ανάγκες και στις απαιτήσεις της μικρομεσαίας επιχείρησης, αλλά
και του καταναλωτή.

Στα "SpacePhone Business Centers" θα βρείτε, αξιόπιστα προϊόντα μεγάλων κατασκευαστικών οίκων και υπηρεσίες Κινητής, Σταθερής Τηλεφωνίας και
Internet. Άριστες Τεχνολογικές λύσεις Β2Β, που μπορούν να αυξήσουν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της επιχείρησής σας, να μειώσουν σημαντικά τα
λειτουργικά της έξοδα, αλλά και να αυτοματοποιήσουν τη διαδικασία παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών της.

Επισκεφτείτε σήμερα το κοντινότερο "SpacePhone Business Center" και επωφεληθείτε από τα ανταγωνιστικά οφέλη που σας παρέχει η υποστήριξη
της SpacePhone σε συνδυασμό με την μεγάλη εμπειρία και την τεχνογνωσία της Space Hellas.

Samsung
LG
NOKIA
APPLE
HTC
PLANTRONICS

Για Ιδιώτες:
Για εταιρίες:
VBC προγράμματα
Μισθωμένα Κυκλώματα VPN
ADSL STICK
Μισθωμένο Internet
Machine-to-Machine
Microsoft Office 365
Σταθερή & Internet
© Space Hellas 2018